CEVI ZA KUĆNU KANALIZACIJU

PVC CEVI ZA KUĆNU KANALIZACIJU

Cevi za kućnu kanalizaciju se proizvode od neomekšanog polivinilhlorida (PVC-a) i namenjene su za odvod svih otpadnih voda. Kvalitet PVC-a je utvrđen standardom SRPS G.C6.502.

Cevi i spojni elementi proizvedeni od PVC-a su otporni na koroziju i hemijsko nagrizanje od strane kiselina, alkala, sulfata, alkohola, jedinjenja soli i mnogih drugih hemikalija. Dobar su električni izolator. Mogu se trajno primeniti u temperaturnim granicama od 0ºC do + 60 ºC. Životni vek im je preko 50 godina.

Ne mogu se primenjivati za otpadne vode koje sadrže veliki procenat benzina, acetona i benzola.
Međusobno se spajaju natičnim naglavkom i gumenim prstenom koji obezbeđuje potpunu zaptivenost.

Primenjuju se za cevovode koji se montiraju u zemlju ili površinski na slobodnim ravnim površinama i služe za odvod otpadnih i atmosferskih voda. Primenu imaju i u industriji, za odvod otpadnih industrijskih voda prema kojima je PVC otporan; za instalacije slobodnog (gravitacionog) režima tečenja i instalacije niskog pritiska.

Cevi kućne kanalizacije se proizvode sa natičnim naglavkom (mufom).
Korisna dužina cevi sa natičnim naglavkom je dužina bez dubine naglavka.

PVC KK cevi su sive boje ( RAL 7011) i nose sledeće oznake :
· vrsta materijala,
· spoljašnjii prečnik,
· SRPS G.C6.509,
· znak proizvođača i godinu proizvodnje.

PVC KK cevi sa naglavkom
Cevi za ulicnu kanalizaciju
de – nazivni prečnik (spoljašnji prečnik)
s – debljina zida

Spoljašnji prečnici cevi su od Ø 50 do Ø 160 mm, a dužina izrade je od 250 mm do 5000 mm.

Cevi za ulicnu kanalizaciju

 

Preuzmi PDF